POTRAVINÁŘSKÝ
PRŮMYSL

Čerpání čokolády, náplní do oplatků, potravinářských olejů, roztoků cukru, sirupů, nápojů, ovocných koncentrátů, marmelád, kusového ovoce, majonézy, dresinků, čalamád, kečupu, hořčice, mléka, sýrů, dávkování potravinářských aromat a barviv

FARMACEUTICKÝ A KOSMETICKÝ PRŮMYSL

Dodávky čerpadel a systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s aktuálními normami ATEX, čerpání a dávkování farmaceutických roztoků, organických suspenzí a rozpouštědel, čerpání, dávkování a rozplňování šampónů, mýdel, mastí, krémů a glycerínu

STROJÍRENSKÝ A STAVEBNÍ PRŮMYSL

Čerpadla a systémy pro zásobování obráběcích strojů chladící vodou, stáčení a dávkování olejů, vysokotlaké zkoušení odlitků, čerpání betonů cementu a malty, čerpání vláknitých suspenzí na bázi cementu (tampella)

ÚPRAVA
VODY

Čerpání vody, čerpání kalů z jímek, stáčení a dávkování roztoků vápenného mléka – Ca(OH)2, NaOCl, HCl, NaOH, FeCl3, FeSO4, koagulátů, flokulantů, filtrace chemických a biologických kalů

CHEMICKÝ
PRŮMYSL

Přečerpávání a dávkování koncentrovaných i zředěných roztoků kyselin a zásad, asfaltu, frakcí ropy a černouhelného dehtu, pryskyřic, barev, pigmentů a suspenze hydrátu TiO2

ENERGETICKÝ
PRŮMYSL

Dávkování a stáčení chemikálií, jako jsou roztoky Na3PO4, HF, HCl, NaOH, dávkování tekutých paliv do pecních hořáků

AUTOMOBILOVÝ
PRŮMYSL

Přečerpávání a přesné dávkování médií na bázi izokyanátu a polyolu, výroba polyuretanu a PUR pěny

SPOTŘEBNÍ
PRŮMYSL

Dodávky čerpadel pro nápojové automaty na kávu, ovocné nápoje a mléko, čerpadla pro tiskařské stroje

SLUŽBY

Společnost Flowservice s.r.o.
přináší na náš trh komplexní řešení v těchto oblastech :

 • transport a dávkování kapalin
 • statické směšování kapalin a plynů
 • tepelná výměna kapalin
 • výroba průmyslového vakua
 • servis a preventivní údržba zařízení

Dále provádíme :

 • Návrhy a dodávky průmyslových čerpadel pro potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl
 • Návrhy a dodávky menších technologických celků
 • Řešení na ochranu technologických zařízení před nežádoucím přetlakem, podtlakem nebo tlakovými rázy
 • Návrhy, výrobu a dodávky statických směšovačů a kompletních zařízení pro směšování kapalin
 • Návrhy, výrobu a dodávky tepelných výměníků a teplosměnných okruhů
 • Návrhy, výrobu a dodávky vývěv a vakuových systémů
 • Servis, údržbu, technické úpravy stávajících zařízení a dodávky náhradních dílů
 • Technickou pomoc a poradenství při návrhu technologií

VÝROBCI